המצטיינים שלנו 2019

עמי הולצמן

אלברטה שווילי

שלמה אבוטבול

מור פטל

אדיבה מקלובה

יפית גראהם

איזבל זרחיה

ציונה רוזנשטיין

טל סלונים

יוסי כהן