חיפוש

קידום אזרחים ותיקיםבימים אלו פורחות יוזמות שמטרתן לתת מענים מותאמים לאזרחים ותיקים להתנהל בצורה מיטבית בתקופה זו.

האתר שלהלן מנגיש את היוזמות המוכרות לג'וינט-אשל ומטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, כחלק מעבודת המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית לאזרחים ותיקים.

לכניסה לחצו כאן >>